การประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ครั้งที่ 1/2561  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning CommunityX) และเรื่องราชการอื่น ๆ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราวิทยาลัยตรัง วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2561
ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0001_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0002_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0003_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0004_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0005_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0006_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0007_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0008_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0009_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0010_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0011_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0012_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0013_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0014_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0015_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0016_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0017_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0018_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0019_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0020_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0021_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0022_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0023_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0024_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0025_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0026_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0027_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0028_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0029_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0030_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0031_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0032_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0033_resize ประชุมผู้บริหาร เขต1_๑๘๐๒๑๔_0034_resize

kornkanok

About kornkanok