โรงเรียนอนุบาลตรังคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรังพานักเรียนร่วมงาน “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2018″

นางสาวณธษา ชุมพล ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง หัวหน้าสายชั้น ป.4 นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลตรังร่วมงาน "พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2018" The 22nd Trang Underwater Wedding
Ceremony 12-13-14 February 2018 The Moment Of Love Trang Thailand
ณ บริเวณถนนพระรามหก และถนนวิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

>>คลิกชมภาพเตรียมขบวนเดินทางร่วมงาน<<
>>ชมเก็บภาพที่ระลึกพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2018<<
>>ชมภาพโปรยดอกไม้แก่ขบวนคู่บ่าวสาว<<

IMG_2574 IMG_2578
IMG_2680 IMG_2684 IMG_2685 IMG_2687
IMG_2354 IMG_2357 IMG_2358 IMG_2359 IMG_2372 IMG_2374 IMG_2375 IMG_2391 IMG_2394 IMG_2396 IMG_2405 IMG_2406 IMG_2408 IMG_2409 IMG_2410 IMG_2435 IMG_2437 IMG_2439 IMG_2440 IMG_2441 IMG_2447 IMG_2450 IMG_2461 IMG_2463 IMG_2466 IMG_2470 IMG_2473 IMG_2474 IMG_2476 IMG_2497 IMG_2520 IMG_2521 IMG_2522 IMG_2523 IMG_2532 IMG_2533 IMG_2536 IMG_2537
IMG_2538 IMG_2545 IMG_2609
IMG_2543 IMG_2542
IMG_2547 IMG_2549 IMG_2550 IMG_2552 IMG_2553 IMG_2551IMG_2592 IMG_2635 IMG_2637 IMG_2639 IMG_2656 IMG_2657 IMG_2658 IMG_2705 IMG_2708 IMG_2714 IMG_2716 IMG_2722 IMG_2724 IMG_2726 IMG_2728 IMG_2750 IMG_2751 IMG_2757 IMG_2758 IMG_2761 IMG_2775   
                                        IMG_2776 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง