โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาวจ.ตรัง นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพัทลุง

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพัทลุง

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0258

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0031

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0258

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0247

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0244

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0242

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0236

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0234

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0234

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0224

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0219

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0208

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0193

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0176

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0174

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0065

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0051

ทัศนศึกษาพัทลุง_๑๘๐๒๑๓_0031

About วิภารัตน์ อินเอียด บ้านไทรงาม