ขอเรียนเชิญบำเพ็ญกุศลศพ นางสมร เฮ่าฮู่เที่ยน มารดานายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เที่ยน ระหว่างวันที่ วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วย นางสมร  เฮ่าฮู่เที่ยน  มารดานายปัญญาโรจน์  เฮ่าฮู่เที่ยน ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านบำเพ็ญกุศลศพ ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดฌาปณกิจศพในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านเลขที่ 71 หมู่ 6 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

admin

About admin