แจ้งให้โรงเรียนมารับ กบข. ได้ที่ ห้องบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ตรัง เขต 1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แจ้งให้โรงเรียนมารับ กบข. ได้ที่ ห้องบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ตรัง เขต 1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน