โรงเรียนหนองผักฉีดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษกับองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

โรงเรียนหนองผักฉีดนำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษกับองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561    ณ    โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

m22 m21 m27 m26 m25 m24 m23

มณเฑียร โคกเขา โรงเรียนหนองผักฉีด

About มณเฑียร โคกเขา โรงเรียนหนองผักฉีด