โครงการค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี สามัญ โรงเรียนวัดไทรงาม

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี สามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนวัดไทลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0202 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0213 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0220 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0253 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0284 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0294 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0306 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0307 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0321 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0327 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0339 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0354 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0362 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0367 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0401 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0426 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0437 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0438 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0441 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0451 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0452 ลส.สำรองสามัญ_๑๘๐๒๑๐_0453 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0378 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0383 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0384 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0386 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0399 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0500 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0505 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0266 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0269 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0270 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0271 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0278 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0284 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0288 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0289 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0291 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0293 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0295 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0297 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0338 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0418 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0429 วิถีพุทธธรรมศึกษา_๑๘๐๒๑๒_0456รงาม

โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง

About โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง