นักเรียนโรงเรียนวัดไทรงามทำการแสดงพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรม “ถ้ำเขาสามบาตร”

นางเบญจพร เกตุพงษ์พันธุ์นำนักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดี “ถ้ำเขาสามบาตร” ณ บริเวณถ้ำเขาสามบาตร ตำบลนาตาล่วง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้

นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0057นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0029นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0027 นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0031 นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0033 นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0035 นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0036 นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0037 นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0038 นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0039 นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0042 นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0043 นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0047 นาฏลีลาพาสุข_๑๘๐๒๑๒_0048

โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง

About โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง