โรงเรียนอนุบาลตรังการฝึกซ้อมพิธีการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2560

นางเกดมณี ณ พัทลุง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง วิทยากรรับเชิญในการ
ฝึกซ้อมพิธีการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2560ซึ่งจัดให้มี
กิจกรรมระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรังณ ห้องประชุมโรงเรียน
อนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
>>คลิกชมภาพฝึกซ้อมทั้งหมกที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_2239 IMG_2240 IMG_2241 IMG_2242
IMG_2202 IMG_2204 IMG_2205 IMG_2206 IMG_2208 IMG_2210 IMG_2211 IMG_2212 IMG_2213 IMG_2214 IMG_2215 IMG_2216
IMG_2219 IMG_2220 IMG_2221 IMG_2217IMG_2222 IMG_2223 IMG_2224 IMG_2225 IMG_2226 IMG_2227 IMG_2229 IMG_2230 IMG_2233 IMG_2234 IMG_2235 IMG_2236 IMG_2237 IMG_2248 IMG_2249 IMG_2250 IMG_2255 IMG_2257 IMG_2258 IMG_2261 IMG_2262 IMG_2267 IMG_2268 IMG_2269 IMG_2270 IMG_2271 IMG_2272 IMG_2273 IMG_2274 IMG_2276

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง