“ออกปากเก็บข้าว” โรงเรียนไทรงาม

นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรม "ออกปากเก็บข้าว" ของโรงเรียนไทรงาม ณ แปลงนาเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน ถนนเลียบคลองชลประทาน ชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัรง วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2561
231849_resize 231852_resize 231853_resize 231854_resize 231855_resize 231856_resize 231857_resize 231858_resize 231859_resize 231860_resize 231861_resize 231862_resize 231863_resize 231864_resize 231867_resize 231868_resize 231869_resize 231870_resize

kornkanok

About kornkanok