“พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พร้อมคณะทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1,2 และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมรับฟัง  "พุธเช้า ข่าว สพฐ." และประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1,2 และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2561 
พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0002_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0003_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0004_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0005_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0006_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0007_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0008_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0012_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0013_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0016_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0017_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0018_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0019_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0020_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0021_resize พุธเช้า สพฐ._๑๘๐๒๐๗_0022_resize

kornkanok

About kornkanok