การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้มีมติ กศจ.อุบลราชธานี มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 2 โรง

1. โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น  เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น"

2. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน  เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์"

admin

About admin