การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.พิษณุโลก เขต 2

สพป.พิษณุโลก เขต 2 แจ้งการประชุม กศจ.พิษณุโลก มีมติให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 โรง คือ โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนชุมชน3  ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561

admin

About admin