ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน 6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน 6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ

26992200_1883510318388817_1203782588550580190_n

26994276_1883510645055451_9035695016349665853_n

27332508_1883510568388792_3479551657044547564_n

27072387_1883510648388784_3319712290669831148_n

26994121_1883510655055450_8893959483155775388_n

26993426_1883510738388775_7078743631397988627_n

About เอกพงษ์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ