สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

สพป.ตรัง เขต 1 ตัวแทนศูนย์สอบ รับส่ง ข้อสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ณ ห้อง มั่นคง สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

o net_๑๘๐๒๐๓_0005o net_๑๘๐๒๐๓_0003o net_๑๘๐๒๐๓_0001 o net_๑๘๐๒๐๓_0002 o net_๑๘๐๒๐๓_0004 o net_๑๘๐๒๐๓_0006 o net_๑๘๐๒๐๓_0007 o net_๑๘๐๒๐๓_0008 o net_๑๘๐๒๐๓_0009 o net_๑๘๐๒๐๓_0010

 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน