ปฐมนิเทศครูอัตราจ้าง

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ปฐมนิเทศครูอัตราจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  จำนวน  ๑๖  คน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ครูที่ดี มีจรรยาบรรณของความเป็นครูร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
20180201_๑๘๐๒๐๑_0002_resize 20180201_๑๘๐๒๐๑_0003_resize 20180201_๑๘๐๒๐๑_0004_resize 20180201_๑๘๐๒๐๑_0005_resize 20180201_๑๘๐๒๐๑_0006_resize 20180201_๑๘๐๒๐๑_0007_resize 20180201_๑๘๐๒๐๑_0008_resize 20180201_๑๘๐๒๐๑_0009_resize 20180201_๑๘๐๒๐๑_0010_resize 20180201_๑๘๐๒๐๑_0011_resize 20180201_๑๘๐๒๐๑_0012_resize

kornkanok

About kornkanok