เตรียมพร้อมการจัดสอบ O-NET

นายศังกร  รักชูชื่น  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ สพป.ตรัง เขต 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0014 สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0013 สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0012 สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0011 สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0010 สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0009 สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0008 สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0007 สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0006 สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0005 สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0004 สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0003 สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0002 สอบO-NET_๑๘๐๑๒๙_0001 366911

admin

About admin