เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญญลักษณ์และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญญลักษณ์และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดตรัง ดังนี้
รายละเอียด
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์

 

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์