ประกาศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างป้าย รั้ว โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว

ตาราง ปปช ก่อสร้างป้าย – รั้วโรงเรียน รร.บ้านควนสระแก้ว

About Udomporn Hualee โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว