วันพ่อขุนรามคำแหง

นายศิริพัฒ  พัฒกุล ประธานงานพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยิ่งใหญ่ไพศาล โดยนางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 17  มกราคม  2561
วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0002_resize วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0003_resize วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0004_resize วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0005_resize วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0006_resize วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0007_resize วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0008_resize วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0009_resize วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0010_resize วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0011_resize วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0012_resize วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0013_resize วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0014_resize วันพ่อขุนรามคำแหง.._๑๘๐๑๑๘_0015_resize

kornkanok

About kornkanok