มกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เสด็จเยือนโรงเรียนบ้านนาป้อ ร่วมโครงการ International Football Clinic 2018 และพระราชทานอุปกรณ์กีฬาให้แก่ทางโรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เสด็จเยือนโรงเรียนบ้านนาป้อ ทรงปั่นจักรยานและทรงทอดพระเนตรการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียนและเยาวชน ในโครงการ International Football Clinic 2018 พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน เยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ International Football Clinic 2018 และพระราชทานอุปกรณ์กีฬาให้แก่ทางโรงเรียน

เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0105 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0127 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0147 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0158 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0185 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0207 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0219 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0257 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0285 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0299 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0302 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0324 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0419 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0421 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0425 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0434 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0465 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0468 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0475 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0476 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0477เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0478 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0479 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0481 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0492 เจ้าชายรัฐเปอลิสเสด็จ_๑๘๐๑๑๗_0503

About นายสรันดร์ กะเดช บ้านนาป้อ