กำหนดการฌาปนกิจศพ คุณแม่สมบูรณ์ กาญจนพรหม(หวานขัน)คุณยายครูภาวินี อุตสาหะ ครูโรงเรียนบ้านคลองลำปริง

ด้วยคุณแม่สมบูรณ์  กาญจนพรหม (หวานขัน) อายุ 91 ปี คุณยายของครูภาวินี อุตสาหะ ครูโรงเรียนบ้านคลองลปริง สพป.ตรังเเขต 1

ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดควนนาแค หมู่ที่ 5 ต.บ้านควน  อ. เมือง จ. ตรัง เริ่มงานวันอังคาร-พุธ

ที่23-24 มกราคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เคลื่อนศพไปเมรุวัดควนนาแค จึงเรียนมายังญาติมิตร ทราบโดยทั่วกัน

Reawadee Aiedjuy

About Reawadee Aiedjuy