การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 จังหวัดตรัง

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 จังหวัดตรัง เวลา 07.00 น. นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน  99 รูป รับบิณฑบาตร อาหารสด อาหารแห้ง ณ โรงเรียนสภาราชินี เวลา 09.00 น. นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ประธานพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ผู้สนับสนุนงานวันครู ณ ห้องธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  โดยนายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 
วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0037_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0036_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0035_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0034_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0033_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0032_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0031_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0030_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0029_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0028_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0027_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0026_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0025_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0024_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0023_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0022_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0021_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0020_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0019_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0018_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0017_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0016_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0015_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0014_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0013_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0012_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0011_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0010_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0009_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0008_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0007_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0006_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0005_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0004_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0003_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0002_resize วันครูปี61จ.ตรัง_๑๘๐๑๑๖_0001_resize

kornkanok

About kornkanok