เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ

ประกาศ ผลการสอบ ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา ร.ร.บ้านลำปลอกเหนือ

About นางกิตติยา เสลา โรงเรียนบ้านปะเหลียน