โรงเรียนบ้านควนปริงจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

วันที่12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านควนปริงได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา, จับรางวัล และกิจกรรมเกมนันทนาการ

โดยมีผู้ให้การสนับสนุนของรางวัล และของขวัญเป็นจำนวนมาก

 IMG_2023 IMG_2033 IMG_2051 IMG_2057 IMG_2058 IMG_2061 IMG_2059 IMG_2062 IMG_2063 IMG_2064 IMG_2066 IMG_2067 IMG_2068 IMG_2069 IMG_2070 IMG_2071 IMG_2072 IMG_2074 IMG_2073 IMG_2075 IMG_2076 IMG_2077 IMG_2078 IMG_2079 IMG_2080 IMG_2081 IMG_2082 IMG_2084 IMG_2085 IMG_2086 IMG_2087 IMG_2088 IMG_2089 IMG_2090 IMG_2091 IMG_2098 IMG_2094 IMG_2108 IMG_2118 IMG_2133 IMG_2123 IMG_2136 IMG_2149 IMG_2150 IMG_2156 IMG_2164 IMG_2157 IMG_2170 IMG_2171 IMG_2175 IMG_2180 IMG_2192 IMG_2185 IMG_2197 IMG_2195 IMG_2200 IMG_2201 IMG_2206 IMG_2211 IMG_2217 IMG_2222 IMG_2218 IMG_2225 IMG_2230 IMG_2237 IMG_2240 IMG_2241 IMG_2255 IMG_2256 IMG_2257 IMG_2263 IMG_2265 IMG_2267 IMG_2266 IMG_2272 IMG_2274 IMG_2276 IMG_2277 IMG_2282 IMG_2296 IMG_2310 IMG_2283 IMG_2330 IMG_2340 IMG_2346 IMG_2343 IMG_2364 IMG_2359 IMG_2365 IMG_2370 IMG_2373 IMG_2380 IMG_2396 IMG_2381 IMG_2402 IMG_2403 IMG_2237 IMG_2240 IMG_2241 IMG_2255 IMG_2256 IMG_2257 IMG_2263 IMG_2265 IMG_2267 IMG_2266 IMG_2272 IMG_2274 IMG_2276 IMG_2277 IMG_2282 IMG_2296 IMG_2310 IMG_2283 IMG_2330 IMG_2340 IMG_2346 IMG_2343 IMG_2364 IMG_2359 IMG_2365 IMG_2370 IMG_2373 IMG_2380 IMG_2396 IMG_2381 IMG_2402 IMG_2403 IMG_2406 IMG_2407 IMG_2410 IMG_2413 IMG_2414 IMG_2417 IMG_2419 IMG_2421 IMG_2425 IMG_2428 IMG_2443 IMG_2426 IMG_2445 IMG_2406 IMG_2407 IMG_2410 IMG_2413 IMG_2414 IMG_2417 IMG_2419 IMG_2421 IMG_2425 IMG_2428 IMG_2443 IMG_2426 IMG_2445

About ปรมินทร์ ประดู่