วันเด็กแห่งชาติและมอบทุนการศึกษา

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและมอบทุนการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชนของชาติ ณ โรงเรียนวัดหนองเป็ด วันที่ 12 มกราคม 2561
316904_resize 316905_resize 316906_resize 316907_resize 316908_resize 316909_resize 316910_resize 316911_resize 316912_resize 316913_resize 316914_resize

kornkanok

About kornkanok