ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นฯ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย  ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง โทร 075217586  หมดเขตการเสนอชื่อพร้อมผลงานฯ นวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2561

kornkanok

About kornkanok