ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) จากโรงเรียนต่าง ๆ โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมดีวีดีบันทึกวีดิทัศน์ไปที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 023560466-70 ต่อ 3023,3025

kornkanok

About kornkanok