ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศประกาศ สพป.ตรัง เขต 1

วิชาเอกภาษาไทยวิชาเอกภาษาไทย

วิชาเอกภาษาอังกฤษวิชาเอกภาษาอังกฤษ

วิชาเอกปฐมวัยวิชาเอกปฐมวัย

วิชาเอกคณิตศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์

บุคลากรวิทยาศาสตร์บุคลากรวิทยาศาสตรื

บุคลากรคณิตศาสตร์บุคลากรคณิตศาสตร์

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล