ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางยาง ในวันที่ 9 มกราคม 2561

IMG_1074 IMG_1086 IMG_1123 IMG_1143

About nontakorn