โรงเรียนบ้านนาทะเล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนบ้านนาทะเล  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม  2561  ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย  ช่วงเช้ามีการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี  โดย  นายจำรัส  เผ่าพิศุทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีการเล่นเกม จับสลากรางวัล  มอบทุนการศึกษา  มอบเกียรตินักเรียนดี  กิจกรรมการแสดงของนักเรียน  ติดตามภาพกิจกรรม ได้ที่  www.facebook.com/nataleaschool

กิจกรรมภาคเช้า …

  DSC_0012 DSC_0013 DSC_0021 DSC_0025 DSC_0050 DSC_0057 DSC_0064 DSC_0079 DSC_0081 DSC_0092 DSC_0097 DSC_0104 DSC_0110 DSC_0128 DSC_0136

กิจกรรมภาคบ่าย ….

20180111_191534 20180111_192309 20180111_194652 20180111_194655 DSC_0016 DSC_0032 DSC_0029 20180111_205414 20180111_205213 DSC_0024 DSC_0020 20180111_205209 20180111_204123 20180111_204119 20180111_204943 20180111_202528 20180111_195135 20180111_195707 20180111_200334 20180111_200557 DSC_0042DSC_0045 DSC_0052 DSC_0060 DSC_0068 DSC_0084 DSC_0089 DSC_0094 DSC_0101 DSC_0104 DSC_0108 DSC_0115 DSC_0119 DSC_0131 DSC_0137 DSC_0141

โรงเรียน บ้านนาทะเล

About โรงเรียน บ้านนาทะเล