โรงเรียนอนุบาลตรังการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าวิชาการกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ภาคเรียนที่2/2560

นายภิญโญ ยอดทอง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32 บ้านนาโต๊ะหมิง ประธานกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยงเป็น
ประธานในการดำเนินการประชุมผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยงณ ห้อง Resoruce
Center โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
>>คลิกภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_6399 IMG_6400
IMG_6384 IMG_6385 IMG_6386 IMG_6387 IMG_6388 IMG_6389 IMG_6390 IMG_6392 IMG_6393 IMG_6398 IMG_6402 IMG_6403 IMG_6405 IMG_6406 IMG_6409 IMG_6411

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง