ประชุมกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว 10 มกราคม พ.ศ.2561

คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว ประชุมกลุ่มสัญจร เมื่อวันที่ 10  มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ภาพ1ภาพ3ภาพ4ภาพ7ภาพ2ภาพ6

About โรงเรียนบ้านลำพิกุล