โรงเรียบนอนุบาลตรังขอแสดงความยินดีเด็กชายอังค์กร เพชรอุบล ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง แสดงความยินดีกับเด็กชายอังค์กร เพชรอุบล นักเรียนเรียน
ชั้น ป.6โรงเรียนอนุบาลตรังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวัน
เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับโล่และเกียรติคุณบัตร จากนายธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
>>คลิกภาพแสดงความยินดีเยาวชนดีเด่นทั้งหมดที่นี่<<
>>รงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_6359 IMG_6361 IMG_6362 IMG_6363 IMG_6364 IMG_6365 IMG_6366 IMG_6367 IMG_6368 IMG_6369
IMG_6371 IMG_6353
                                                        IMG_6370

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง