ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูประถมศึกษา โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ

About นางกิตติยา เสลา โรงเรียนบ้านปะเหลียน