ประกาศโรงเรียนบ้านนาทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา  ประกาศโรงเรียนบ้านนาทะเล

โรงเรียน บ้านนาทะเล

About โรงเรียน บ้านนาทะเล