ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,3,4และ 5 โดยเปิดรับ 8 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน ยูโด  มวยไทยสมัครเล่น ฟุตซอล และยิงธนู กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่  3 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
bochua2561
application_form
stu61

 

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์