ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ป.3 ปีการศึกษา 2560

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการวางแผนสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้รับผิดชอบร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 วันที่ 8 มกราคม 2561
303097_resize 303098_resize 303099_resize 303100_resize 303101_resize 303102_resize 303103_resize 303104_resize 303105_resize 303106_resize 303107_resize

kornkanok

About kornkanok