ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ในสังกัด จำนวน 34 คน พร้อมแจ้งแนวคิด แนวปฏิบัติตน ประกอบอาชีพข้าราชการครูที่ดี เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน วันที่ 8 มกราคม  2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
20180108_๑๘๐๑๐๘_0001_resize 20180108_๑๘๐๑๐๘_0003_resize 20180108_๑๘๐๑๐๘_0004_resize 20180108_๑๘๐๑๐๘_0005_resize 20180108_๑๘๐๑๐๘_0006_resize 20180108_๑๘๐๑๐๘_0007_resize 20180108_๑๘๐๑๐๘_0008_resize 20180108_๑๘๐๑๐๘_0009_resize 20180108_๑๘๐๑๐๘_0010_resize 20180108_๑๘๐๑๐๘_0011_resize 20180108_๑๘๐๑๐๘_0012_resize 20180108_๑๘๐๑๐๘_0013_resize

kornkanok

About kornkanok