การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สกส. สพป.ตรัง เขต 1

ขอเชิญสมาชิกสวัสดิการเพื่อข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 11  มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1

kornkanok

About kornkanok