ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยวนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนบ้านหนองยวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ  อัตราเงินเดือน 6, 000บาท

เอกสารแนบ

About บ้านหนองยวน