โครงการพัฒนาคุณภาพเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานอำนวยการสอบโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลตรังและโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว โดยมีผู้เข้าสอบดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  จำนวน 484  คน
2. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  จำนวน 819 คน
3. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 257 คน

12028 12029 12030 35018 35020 302772 302773 30277412022 11896 12026

admin

About admin