ประกาศโรงเรียนบ้านตะเสะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โรงเรียนบ้านตะเสะ

Chananchida

About Chananchida