การอวยพรปีใหม่ 2561

นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ร่วมกับคณะกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตรัง เข้าอวยพรปีใหม่ 2561 นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายวสันต์   ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง วันที่ 28  ธันวาคม 2560
143464_resize 143466_resize 143467_resize 143469_resize 143478_resize 143480_resize 143483_resize 143485_resize 143486_resize 143492_resize 143498_resize

kornkanok

About kornkanok