งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67

วันที่  20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดบู๊ทนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเยี่ยมชมบู๊ท ผลงานของนักเรียน หน่วยงานการศึกษา จำนวน 31 ซุ้ม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีนายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  รอง ผอ.สป.ตรัง เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ บู๊ท สพป.ตรัง เขต 1  และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมรับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ จังหวัดตรังในปี 2561  
IMG_8945_resize IMG_8951_resize IMG_8960_resize IMG_8961_resize IMG_8963_resize IMG_8966_resize IMG_8971_resize IMG_8973_resize IMG_8976_resize IMG_8978_resize IMG_8980_resize IMG_8987_resize IMG_8989_resize IMG_8997_resize IMG_9002_resize IMG_9009_resize IMG_9010_resize IMG_9013_resize IMG_9017_resize IMG_9018_resize IMG_9020_resize IMG_9022_resize IMG_9026_resize IMG_9028_resize IMG_9033_resize IMG_9036_resize IMG_9038_resize IMG_9039_resize IMG_9045_resize IMG_9046_resize IMG_9054_resize IMG_9059_resize IMG_9070_resize IMG_9076_resize IMG_9083_resize IMG_9090_resize IMG_9096_resize IMG_9101_resize IMG_9107_resize IMG_9110_resize IMG_9114_resize IMG_9116_resize IMG_9120_resize IMG_9126_resize IMG_9128_resize IMG_9133_resize IMG_9135_resize IMG_9143_resize
 

kornkanok

About kornkanok