ประกาศ โรงเรียนบ้านควนยวน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา1

About รัศมี จิตบุญ