ประกาศโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding

About Udomporn Hualee โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว