นักเรียนโรงเรียนหนองผักฉีดร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวา

นักเรียนโรงเรียนหนองผักฉีด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ชุมชนและสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวา

2 4 3  5
 

มณเฑียร โคกเขา โรงเรียนหนองผักฉีด

About มณเฑียร โคกเขา โรงเรียนหนองผักฉีด