นักเรียน ร.ร.วัดควนวิเศษ ร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติคัดเลือกตัวแทนเขต 9

ตัวแทนครู และนักเรียน โรงเรียนวัดควนวิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 39  รอบคัดเลือก เขต  9  จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัดตรัง วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ โรงยิมส์ 4000 ที่นั่ง เทศบาลนครตรัง 2 ทุ่งแจ้ง  

 S__9601152 S__9601155 S__9601174 S__9601175 S__9601177 S__145227779 S__145227780 S__145227781

About เอกพงษ์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ