ประกาศโรงเรียนบ้านนาทุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

 

ประกาศโรงเรียนบ้านนาทุ่ง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์    ประกาศรับ

About บ้านนาทุ่ง